Home » Arbeidsrecht

Schuldink advocaten heeft deskundigheid en vele jaren ervaring in de verschillende aspecten van het arbeidsrecht. Zowel als het gaat om de keuzes en vraagstukken bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst als bij de beëindiging daarvan. Wij adviseren en procederen over het gehele spectrum van de arbeidsverhouding, van aanname tot ontslag en alles daar tussen in.

Wij hebben ruime ervaring op het gebied van reorganisaties, individuele en collectieve ontslagen, outsourcing, fusies en overnames (overgang van onderneming), wijziging van arbeidsvoorwaarden, gelijke beloning, pensioenen, uitzending en detachering, medezeggenschap, internationale arbeidsrelaties.

Met onze advisering worden procedures vaak voorkomen. Maar is een procedure onvermijdelijk, dan gaan wij tot de kern.

Onze cliënten zijn zowel werkgevers als werknemers. Voor beide groepen geldt dat wij goed, snel en betaalbaar zijn.

Schuldink Advocaten helpt werkgevers en werknemers bij ontslag

Het Nederlandse arbeidsrecht kent vele vormen van beëindiging (ontslag) van de arbeidsovereenkomst. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd eindigen meestal van rechtswege (automatisch). Soms kan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn ontstaan.

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan door opzegging beëindigd worden. Of dit mogelijk is hangt van veel factoren af. Wat is de reden van ontslag, zijn er economische redenen, is er een dossier, is er door werkgever of werknemer verwijtbaar gehandeld? Soms bestaan er (dringende) redenen voor een directe beëindiging van de arbeidsovereenkomst (ontslag op staande voet).

Wilt u meer informatie over arbeidsrecht en ontslag?

Schuldink advocaten heeft jarenlange ervaring met alle vormen van ontslag. Onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten bespreken graag met u de gevolgen van een ontslag.
Wij kunnen u adviseren en zo nodig procederen. Neem contact met ons op en maak snel een afspraak op ons kantoor in Hardenberg